Exekútor JUDr. Ondrejková Eva

Obvod: Bratislava

Adresa: Turčianska 50, 82109 Bratislava

Telefón: 4.21221E+11

Fax: -

Email: eva.ondrejkova@ske.sk

IČO: 37953052

Evidenčné číslo: 332

Zastupujúci exekútor: JUDr. Borárosová Zuzana

Aktualizované dňa: 28.09. 2020