Exekútor JUDr. Nosková Eleonóra

Obvod: Banská Bystrica

Adresa: Robotnícka č. 4, 97401 Banská Bystrica

Telefón: 048 4152320

Fax: 048 4152320

Email: eleonora.noskova@ske.sk

IČO: 37894561

Evidenčné číslo: 255

Zastupujúci exekútor: JUDr. Bohovičová Alena

Aktualizované dňa: 28.09. 2020