Exekútor JUDr. Mičák Mário

Obvod: Banská Bystrica

Adresa: Kollárova 39, 97401 Banská Bystrica

Telefón: 048/4151382

Fax: -

Email: mario.micak@ske.sk

IČO: 37825640

Evidenčné číslo: 217

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kolesárová Stanislava

Aktualizované dňa: 28.09. 2020