Exekútor JUDr. Mazúr Michal

Obvod: Košice

Adresa: Štúrova 17, 04001 Košice

Telefón: 055 7287424

Fax: 055 7287425

Email: michal.mazur@ske.sk

IČO: 31308848

Evidenčné číslo: 111

Zastupujúci exekútor: JUDr. Varga Ivan

Aktualizované dňa: 28.09. 2020