Exekútor JUDr. Matejov Jozef

Obvod: Partizánske

Adresa: Štúrova 326/2, 95801 Partizánske

Telefón: 038/7491920

Fax: 038/7491920

Email: jozef.matejov@ske.sk

IČO: 34056343

Evidenčné číslo: 109

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kliniec Vladimír

Aktualizované dňa: 28.09. 2020