Exekútor JUDr. Laclavíková Hildegarda

Obvod: Prešov

Adresa: Slovenská 52, 08001 Prešov

Telefón: 051/7721195

Fax: 051/7721195

Email: hildegarda.laclavikova@ske.sk

IČO: 37881485

Evidenčné číslo: 254

Zastupujúci exekútor: Mgr. Segľa Róbert

Aktualizované dňa: 28.09. 2020