Exekútor JUDr. Kuna Peter

Obvod: Bratislava

Adresa: Miletičova 20, 82108 Bratislava

Telefón: 02/55410091

Fax: 02/55410091

Email: peter.kuna@ske.sk

IČO: 42354811

Evidenčné číslo: 430

Zastupujúci exekútor: JUDr. Lutter Ivan

Aktualizované dňa: 28.09. 2020