Exekútor JUDr. Kučerová Viera Prerušenie výkonu funkcie

Obvod: Holíč

Adresa: ul. A. Dubčeka 3558/78, 90851 Holíč

Telefón: 0918 873 043

Fax: 034/6685810

Email: viera.kucerova@ske.sk

IČO: 37851390

Evidenčné číslo: 287

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dobiašová Jana

Aktualizované dňa: 28.09. 2020