Exekútor JUDr. Kubešová Zuzana

Obvod: Topoľčany

Adresa: Streďanská 4055, 95501 Topoľčany

Telefón: 0901/701 847, 0910/335 290

Fax: -

Email: zuzana.kubesova@ske.sk

IČO: 36100030

Evidenčné číslo: 93

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stodolová Soňa

Aktualizované dňa: 28.09. 2020