Exekútor JUDr. König Viliam Pozastavenie výkonu funkcie

Obvod: Zvolen

Adresa: Hlbiny č. 2, 96001 Zvolen

Telefón: 045 5331598

Fax: 045 5331567

Email: viliam.konig@ske.sk

IČO: 37816951

Evidenčné číslo: 85

Zastupujúci exekútor:

Aktualizované dňa: 28.09. 2020