Exekútor JUDr. Kabáč Jaroslav ml.

Obvod: Tvrdošín

Adresa: Trojičné námestie, 02744 Tvrdošín

Telefón: 043 5328175

Fax: -

Email: j.kabac@ske.sk

IČO: 37801571

Evidenčné číslo: 75

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kabáč Miloš

Aktualizované dňa: 28.09. 2020