Exekútor JUDr. Ivančík Jozef

Obvod: Nové Zámky

Adresa: Výpalisko 2, 940 01 Nové Zámky

Telefón: 035/6401908

Fax: 035/6401908

Email: jozef.ivancik@ske.sk

IČO: 30997488

Evidenčné číslo: 66

Zastupujúci exekútor: JUDr. Bednáriková Petra

Aktualizované dňa: 28.09. 2020