Exekútor JUDr. Ing. Šteiner Ivan PhD.

Obvod: Nové Mesto nad Váhom

Adresa: Lipová 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032 7710041

Fax: 032 7710041

Email: ivan.steiner@ske.sk

IČO: 37913581

Evidenčné číslo: 263

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šteinerová Eva

Aktualizované dňa: 28.09. 2020