Exekútor JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef

Obvod: Levice

Adresa: Ku Bratke 3, 93405 Levice

Telefón: 036/622 40 21

Fax: 036/622 40 21

Email: jozef.buri@ske.sk

IČO: 42048192

Evidenčné číslo: 306

Zastupujúci exekútor: Mgr. Polák Stanislav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020