Exekútor JUDr. Hlaváčová Mária

Obvod: Kežmarok

Adresa: Hlavné námestie 34, 06001 Kežmarok

Telefón: 052 4681142 , - 41

Fax: 052 4681141

Email: maria.hlavacova@ske.sk

IČO: 35517743

Evidenčné číslo: 55

Zastupujúci exekútor: JUDr. Rychtarčík Róbert

Aktualizované dňa: 28.09. 2020