Exekútor JUDr. Hermanovský Martin

Obvod: Bratislava

Adresa: Moskovská 18, 81108 Bratislava

Telefón: 02/55643130,-1

Fax: 02/55643119

Email: martin.hermanovsky@ske.sk

IČO: 31813933

Evidenčné číslo: 283

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dáni Michal

Aktualizované dňa: 28.09. 2020