Exekútor JUDr. Fogta Roman

Obvod: Bratislava

Adresa: Syslia 29, 82105 Bratislava

Telefón: 0948/481 851

Fax: -

Email: roman.fogta@ske.sk

IČO: 37950002

Evidenčné číslo: 339

Zastupujúci exekútor: JUDr. Chladný Stacho

Aktualizované dňa: 28.09. 2020