Exekútor JUDr. Bujňáková Lýdia

Obvod: Košice

Adresa: Pražská 4, 04011 Košice

Telefón: 055 6429083

Fax: 055 6429083

Email: lydia.bujnakova@ske.sk

IČO: 35551101

Evidenčné číslo: 249

Zastupujúci exekútor: JUDr. Sidorják Ľuboš

Aktualizované dňa: 28.09. 2020