Exekútor JUDr. Božíková Ághová Barbora

Obvod: Bratislava

Adresa: Jaskový rad 79, 83101 Bratislava

Telefón: 02/43 191 341

Fax: -

Email: barbora.bozikovaaghova@ske.sk

IČO: 42354781

Evidenčné číslo: 405

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ágh Ladislav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020