Exekútor JUDr. Božek Albín

Obvod: Holíč

Adresa: Námestie mieru 7, 90851 Holíč

Telefón: 034/6684873, 70

Fax: 034/6684873

Email: albin.bozek@ske.sk

IČO: 36078352

Evidenčné číslo: 11

Zastupujúci exekútor: JUDr. Petík Július

Aktualizované dňa: 28.09. 2020