Exekútor JUDr. Bohovičová Alena

Obvod: Banská Bystrica

Adresa: Ul. 29. augusta 16, 97401 Banská Bystrica

Telefón: 048 4144749

Fax: 048 4144749

Email: alena.bohovicova@ske.sk

IČO: 35982586

Evidenčné číslo: 6

Zastupujúci exekútor: JUDr. Nosková Eleonóra

Aktualizované dňa: 28.09. 2020