Exekútor JUDr. Birková Michala

Obvod: Banská Bystrica

Adresa: Lazovná 20, 97401 Banská Bystrica

Telefón: 0904/660085, 048/4180942

Fax: -

Email: michala.birkova@ske.sk

IČO: 42355028

Evidenčné číslo: 404

Zastupujúci exekútor: Mgr. Deák Jozef

Aktualizované dňa: 28.09. 2020