Exekútor JUDr. Baničová Lucia

Obvod: Trnava

Adresa: B.S.Timravy 1, 91701 Trnava

Telefón: 0911 462 933

Fax: 033/5936463

Email: lucia.banicova@ske.sk

IČO: 37926179

Evidenčné číslo: 382

Zastupujúci exekútor: PhDr. Mgr. PhD. Ružarovský Jozef

Aktualizované dňa: 28.09. 2020