Exekútor doc. JUDr. Podhorec Ivan PhD.

Obvod: Nitra

Adresa: Damborského 9, 94901 Nitra

Telefón: 037/630 09 16

Fax: -

Email: ivan.podhorec@ske.sk

IČO: 42124603

Evidenčné číslo: 415

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. Štorek Jozef

Aktualizované dňa: 28.09. 2020