Register exekucii zadarmo

 Register exekúcií zadarmo neexistuje .

Cenník SKE
Poplatok za jednu lustráciu predstavuje sumu 2 eurá. Ak občan alebo právnická osoba využije viac prístupov, poplatok sa znižuje nasledovne: od 501 do 1 000 prístupov 1 euro, od 1 001 do 10 000 prístupov 0,50 eura, od 10 001 do 500 000 prístupov 0,25 eura, od 500 001 prístupov 0,20 eura.