Čo vám hrozí, ak váš dlh začne riešiť exekútor?

 Minimálnu výšku dlhu, pre ktorú na vás pošlú exekútora, zákon nepozná! Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekútor má postavenie verejného činiteľa. Pri výkone exekúcie poberá ochranu verejného činiteľa. Exekútor vždy koná na základe poverenia súdu. V súčasnosti, ak chcete rozlíšiť nové a staré konania, vašou pomôckou je takzvané EČ pred Ex. Podľa tohto znaku viete, že ide o novú exekúciu, poverenú Okresným súdom v Banskej Bystrici náhodným elektronickým prideľovaním.
Spravidla platí, že väčšie dlhy sa riešia predajom hnuteľných a nehnuteľných vecí. Menšie dlhy sa riešia zrážkami zo mzdy či dôchodku a prikázaním pohľadávky z účtu. Preto je vo vašom záujme, aby ste svoje dlhy a nedoplatky riešili včas a v plnej výške.
Dôležité je uvedomiť si, že všetko, čo je vykonateľným právnym rozhodnutím predpísané, sa vymáha a v exekúcii je možné vymáhať akúkoľvek sumu.
Súdni exekútori pri nižších dlžných sumách siahajú na peniaze v banke a na časť mzdy či dôchodku. Exekútor sa dozvie o všetkých peniazoch, lebo finančné inštitúcie sú povinné oznámiť všetky čísla, sumy, stavy účtov, tiež sumy prichádzajúce dlžníkovi poštou. Pri prehliadke bytu môžu zexekvovať aj „nasporené“ peniaze.
Ak dlžník nemá iný majetok a nie je z čoho uspokojiť veriteľa a výška vymáhanej sumy je vyššia, tak je to motorové vozidlo alebo nehnuteľnosť. Váš záväzok je však vždy možné nejakým spôsobom splácať, a tým pádom sa vyhnúť pre vás drastických riešení. Preto veľmi odporúčame komunikovať s príslušným exekútorom. Pokiaľ nechcete prísť o svoj nadobudnutý majetok, dodržiavajte svoje povinnosti riadne a včas. V prípade, že budete hazardovať so svojimi splátkami a veriť, že sa vám exekúcie vyhnú, môžete sa zamotať v exekúciách na niekoľko rokov a ohroziť váš nadobudnutý majetok a budúci majetok vašich detí. 

zdroj: ske.sk